Anti-slavernijverklaring

Deze verklaring wordt gedaan namens SDL PLC en haar dochterondernemingen conform sectie 54(1) van de Modern Slavery Act 2015.

Inleiding

SDL biedt vertaaltechnologie, vertaalservices en contentmanagementoplossingen. De grootste wereldmerken vertrouwen op onze veelzijdige combinatie van vertaaltools en -services en het beheer van internationale digitale content om relevante digitale klantervaringen te kunnen bieden. Als technologiebedrijf kopen we software, hardware en arbeid van leveranciers overal ter wereld. Ga voor meer informatie naar de website van SDL op www.sdl.com/nl.

Beleid

Ons beleid aangaande ethisch gedrag heeft altijd al paal en perk gesteld aan mensenrechtenschendingen zoals kinder- en dwangarbeid. Naar aanleiding van de invoering van de Modern Slavery Act in het Verenigd Koninkrijk versterken we nu ons bestaande beleid. We kiezen voor een op risicoanalyse gebaseerde aanpak om op geen enkele manier betrokken te raken bij moderne slavernij en mensenhandel. 

Ons beleid omvat onder andere: 

  • Gedragscode – de code beschrijft onder meer hoe SDL zich als organisatie gedraagt, welk gedrag van medewerkers wordt verwacht en hoe medewerkers horen om te gaan met klanten en leveranciers. 
  • Klokkenluidersbeleid – medewerkers kunnen zonder angst voor vergelding hun zorgen uiten over de gang van zaken bij SDL.

Due diligence

Werknemers zijn verplicht de gedragscode te volgen en hun zorgen te melden bij de betreffende managementlaag of middels de procedure voor klokkenluiders. Daarnaast moeten medewerkers elk jaar een gedragscodetraining volgen. 

Onze voornaamste leveranciers worden geëvalueerd voordat we een samenwerking aangaan. Na goedkeuring worden ze jaarlijks gecontroleerd.

Huidige activiteiten

We werken aan een herziening van ons nalevingsprogramma en de bijbehorende controlemechanismen. Zo kunnen we risicovolle elementen in onze supply chain identificeren, beoordelen en monitoren. 

We hebben een toegewijde Group Compliance Officer aangenomen die toezicht houdt op het programma. Ook stelt deze slavernijgerelateerde risico's aan de orde middels gedetailleerde jaarlijkse risicobeoordelingen en controle van due diligence bij leveranciers. 

De komende 18 à 24 maanden verbeteren we onze systemen voor bedrijfsmanagent en vendormanagement en -rapportage. 

We zullen KPI's vaststellen en hier jaarlijks verslag over uitbrengen. 

Was getekend

David Clayton
Voorzitter

namens de raad van bestuur van SDL PLC